arınak

arınak Fr. Rhyptique
arınak

Yıkanma yeri, gusülhane.


arınak, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'ı', 'n', 'a', 'k', şeklindedir.
arınak kelimesinin tersten yazılışı kanıra diziliminde gösterilir.