arosek

arosek

İran'da ilkel bir kukla türü.


arosek Dgr. tiy

İran'da ilkel bir kukla türü.


arosek, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'o', 's', 'e', 'k', şeklindedir.
arosek kelimesinin tersten yazılışı kesora diziliminde gösterilir.