arsız

arsız

sf. 1. Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse). 2. Açgözlü davranan (kimse). 3. mec. Kolayca üreyebilen (bitki).


arsız

< Ar. âr +sız: utanmaz; yaramaz; azgın


arsız için benzer kelimeler


arsız, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 's', 'ı', 'z', şeklindedir.
arsız kelimesinin tersten yazılışı zısra diziliminde gösterilir.