aşağıya dışbükey

aşağıya dışbükey İng. convex downward

Teğetleri altta kalan. Anlamdaş. yukarıya içbükey.


aşağıya dışbükey için benzer kelimeler


aşağıya dışbükey, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', 'y', 'a', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 'b', 'ü', 'k', 'e', 'y', şeklindedir.
aşağıya dışbükey kelimesinin tersten yazılışı yekübşıd ayığaşa diziliminde gösterilir.