dışbükey

dışbükey

sf. (dı'şbükey) fiz. ve mat. Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks: Dışbükey mercek. Dışbükey ayna.


dışbükey İng. convex
dışbükey İng. convex
dışbükey İng. convex

bk. dışbükey küme, dışbükey işlev, dışbükey bürüm, yerel dışbükey uzay.


dışbükey Osm. muhaddep

(fizik, matematik)


dışbükey İng. convex

fizik: Yüzeyi tümsek, çıkık, şişkin olan (cam, mercek, ayna vb.).


dışbükey için benzer kelimeler


dışbükey, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'b', 'ü', 'k', 'e', 'y', şeklindedir.
dışbükey kelimesinin tersten yazılışı yekübşıd diziliminde gösterilir.