dışbükey bürüm

dışbükey bürüm İng. convex hull, convex envelope, convex extension

Bir gerçek doğrusal uzaydaki A altkümesı için, A yı kapsayan en küçük dışbükey altküme.


dışbükey bürüm için benzer kelimeler


dışbükey bürüm, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'b', 'ü', 'k', 'e', 'y', ' ', 'b', 'ü', 'r', 'ü', 'm', şeklindedir.
dışbükey bürüm kelimesinin tersten yazılışı mürüb yekübşıd diziliminde gösterilir.