dışbükey cisim

dışbükey cisim İng. convex body

Bir topolojik uzayda, iç noktaları bulunan bir dışbükey kümenin kapanışı.


dışbükey cisim için benzer kelimeler


dışbükey cisim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'b', 'ü', 'k', 'e', 'y', ' ', 'c', 'i', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
dışbükey cisim kelimesinin tersten yazılışı misic yekübşıd diziliminde gösterilir.