aşağıya içbükey

aşağıya içbükey İng. concave downward

Teğetleri üstte kalan. Anlamdaş. yukarıya dışbükey.


aşağıya içbükey için benzer kelimeler


aşağıya içbükey, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', 'y', 'a', ' ', 'i', 'ç', 'b', 'ü', 'k', 'e', 'y', şeklindedir.
aşağıya içbükey kelimesinin tersten yazılışı yekübçi ayığaşa diziliminde gösterilir.