içbükey

içbükey

sf. (i'çbükey) fiz. ve mat. Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav: İçbükey mercek. İçbükey ayna.


içbükey İng. concav
içbükey, konkav Osm. muka'ar

(matematik, fizik)


içbükey İng. concave

fizik: Yüzeyi düzgün ve yuvarlak bir çukur biçiminde olan (cam, mercek, ayna vb.).


içbükey için benzer kelimeler


içbükey, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 'b', 'ü', 'k', 'e', 'y', şeklindedir.
içbükey kelimesinin tersten yazılışı yekübçi diziliminde gösterilir.