kesin içbükey fonksiyon

kesin içbükey fonksiyon İng. strictly concave function

(...)


kesin içbükey fonksiyon için benzer kelimeler


kesin içbükey fonksiyon, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'n', ' ', 'i', 'ç', 'b', 'ü', 'k', 'e', 'y', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
kesin içbükey fonksiyon kelimesinin tersten yazılışı noyisknof yekübçi nisek diziliminde gösterilir.