içbükey dörtgen

içbükey dörtgen Fr. quadrilatère concave

(matematik)


içbükey dörtgen için benzer kelimeler


içbükey dörtgen, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 'b', 'ü', 'k', 'e', 'y', ' ', 'd', 'ö', 'r', 't', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
içbükey dörtgen kelimesinin tersten yazılışı negtröd yekübçi diziliminde gösterilir.