içbükey mercek

içbükey mercek İng. plano-concave leans

Iraksak (uzaklaştırıcı) mercek; bakılan şey olduğundan küçük görünür.


içbükey mercek için benzer kelimeler


içbükey mercek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 'b', 'ü', 'k', 'e', 'y', ' ', 'm', 'e', 'r', 'c', 'e', 'k', şeklindedir.
içbükey mercek kelimesinin tersten yazılışı kecrem yekübçi diziliminde gösterilir.