içbükey işlev

içbükey işlev İng. concave function

Bir dışbükey küme üzerinde tanımlı vè 0 ile 1 arasındaki her a sayısı için (…) eşitsizliğini sağlayan f işlevi.


içbükey işlev için benzer kelimeler


içbükey işlev, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 'b', 'ü', 'k', 'e', 'y', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', şeklindedir.
içbükey işlev kelimesinin tersten yazılışı velşi yekübçi diziliminde gösterilir.