asçağ

asçağ İng. phaze

Bir askat katmanlarının oluşturduğu zaman süresi.


asçağ, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'ç', 'a', 'ğ', şeklindedir.
asçağ kelimesinin tersten yazılışı ğaçsa diziliminde gösterilir.