Ascaris lumbricoides

Ascaris lumbricoides

bk. bağırsak solucanı


Ascaris lumbricoides

Erişkinleri insanların ince bağırsaklarında bulunan, larvaları karaciğer ve akciğer göçü geçiren, dünyada özellikle sağlık koşulları iyi olmayan ülkelerde yaygın olan, insanlara enfektif ikinci dönem larvaları taşıyan yumurtaların ağız yoluyla alınması suretiyle bulaşan ve insan bağırsaklarında yaşayan en büyük nematod türü, Ascaris ovis.


Ascaris lumbricoides için benzer kelimeler


Ascaris lumbricoides, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 's', 'c', 'a', 'r', 'i', 's', ' ', 'l', 'u', 'm', 'b', 'r', 'i', 'c', 'o', 'i', 'd', 'e', 's', şeklindedir.
Ascaris lumbricoides kelimesinin tersten yazılışı sediocirbmul siracsA diziliminde gösterilir.