Ascaris suum

Ascaris suum

Erişkinleri domuzların ince bağırsaklarında bulunan, larvaları karaciğer ve akciğer göçü geçiren bir askarit türü. Bu tür seyrek olarak diğer çiftlik hayvanlarında ve insanlarda enfeksiyona neden olabilmektedir, Ascaris suilla, Ascaris suis.


Ascaris suum için benzer kelimeler


Ascaris suum, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 's', 'c', 'a', 'r', 'i', 's', ' ', 's', 'u', 'u', 'm', şeklindedir.
Ascaris suum kelimesinin tersten yazılışı muus siracsA diziliminde gösterilir.