asetik

asetik Fr. acétique

sf. kim. Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan.


asetik için benzer kelimeler


asetik, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'e', 't', 'i', 'k', şeklindedir.
asetik kelimesinin tersten yazılışı kitesa diziliminde gösterilir.