aseton

aseton Fr. acétone

a. kim. Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan uçucu, kolayca alev alır, eter kokusunda bir sıvı.


aseton İng. acetone

Renksiz, karakteristik keskin kokulu, histolojide tespit ve dehidrasyonda kullanılan organik bir çözücü; CH3COCH3.


aseton İng. acetone

H3C-C—CH3; pek çok organik özdek için çözücü olarak kullanılan, renksiz, yanıcı, hoş kokulu ve uçucu bir keton. (Yoğunluğu: 0.972 g /cm³; kaynama noktası: 57°C.)


aseton İng. acetone

Formülü H3C-C=O-CH3, k.n. 57 °C, yoğunluğu 0,972 g/mL , pek çok organik madde için iyi bir çözücü olan, renksiz, hoş kokulu, yanıcı ve uçucu bir keton.


aseton İng. acetone

Simgesi CH2COCH2 olan renksiz, tutuşmaz, hoş kokulu sıvı. (Dağlama ve parlatma işlemlerinde temizleyici çözen olarak kullanılır.)


aseton Fr. acétone

(kimya)


aseton İng. acetone

Sinema Eritken olarak zamkta kullanılan renksiz, hoş kokulu, alev alır bir sıvı.


aseton İng. acetone

Renksiz, kolaylıkla yanabilen, buharlaşabilen, karakteristik keskin kokulu, histolojide dokuların tespit ve dehidrasyonunda kullanılan organik bir çözücü.


aseton İng. acetone

Kolaylıkla yanabilen, renksiz, buharlaşabilen, kokulu bir sıvı, yaygın olarak kullanılan bir çözücü ve ketoasidozda karaciğerde üretilen keton cisimlerinden biri.


aseton için benzer kelimeler


aseton, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'e', 't', 'o', 'n', şeklindedir.
aseton kelimesinin tersten yazılışı notesa diziliminde gösterilir.