asfalt

asfalt Fr. asphalte

a. 1. Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm. 2. Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan karışım: “Çatalca'ya on kilometre kala asfalttan ayrılıp toprak bir yola sapıyorum.” -A. Ümit. 3. sf. Bu karışımla kaplanmış: “Otomobile bindik ve uzun bir asfalt yol üzerinde koşmaya koyulduk.” -A. Haşim.


asfalt İng. asphalt, bitumen

1. Sıvı, katı ve yarıkatı hidrokarbonların doğal karışımı. 2. Yeryağının arıtılması sürecinde elde edilen en ağır karışımın hava ile yükseltgenmesi sonucu yapılan karakahverengi bir karışım. (Yol yapımında ve çeşitli yapım işlerinde su geçirimini önlemek için kullanılır.)


asfalt İng. asphalt

Petrolün damıtılmasından veya doğal yataklardan elde edilen, kıvamlı halden katı hale kadar değişkenlik gösteren siyah veya kahve renkli organik bir madde.


asfalt Fr. asphalte

(jeoloji)


asfalt İng. asphalt

Kara, koyu kahverengi, mat ya da kuzgunî parıltılı, bitümlü ve mineral maddeli petrolün bir paslaşma (oksitleşme) ürünü.


asfalt için benzer kelimeler


asfalt, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'f', 'a', 'l', 't', şeklindedir.
asfalt kelimesinin tersten yazılışı tlafsa diziliminde gösterilir.