âşık, âlemi kör, dört yanını duvar sanır

âşık, âlemi kör, dört yanını duvar sanır

“aşktan gözü kararmış kimse, hoş karşılanmayacak aşırı davranışlarda bulunur” anlamında kullanılan bir söz.


âşık, âlemi kör, dört yanını duvar sanır için benzer kelimeler


âşık, âlemi kör, dört yanını duvar sanır, 40 karakter ile yazılır. Ayrıca, â harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'â', 'ş', 'ı', 'k', ',', ' ', 'â', 'l', 'e', 'm', 'i', ' ', 'k', 'ö', 'r', ',', ' ', 'd', 'ö', 'r', 't', ' ', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'd', 'u', 'v', 'a', 'r', ' ', 's', 'a', 'n', 'ı', 'r', şeklindedir.
âşık, âlemi kör, dört yanını duvar sanır kelimesinin tersten yazılışı rınas ravud ınınay tröd ,rök imelâ ,kışâ diziliminde gösterilir.