asım takım

asım takım

a. hlk. Takı.


asım takım

1. Kadınların takındıkları süs eşyası. 2. Meyvası bol ağaç: Bizim erik ağaçları bu yıl asım takım.


asım takım için benzer kelimeler


asım takım, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'ı', 'm', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
asım takım kelimesinin tersten yazılışı mıkat mısa diziliminde gösterilir.