aşırı çıkız

aşırı çıkız Fr. Hypersécrétion

aşırı çıkız için benzer kelimeler


aşırı çıkız, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'z', şeklindedir.
aşırı çıkız kelimesinin tersten yazılışı zıkıç ırışa diziliminde gösterilir.