aşırı

aşırı

sf. 1. Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: “Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir.” -O. Rifat. 2. Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem. 3. Gereğinden fazla, çok: “Talihin aşırısı da insanı eninde sonunda aptallaştırdığından sonuç aynı kapıya çıkardı.” -E. Şafak. 4. zf. Ötede, ötesinde: İki ev aşırı. 5. zf. Gereğinden fazla olarak, çokça: “Kadın aşırı boyanmıştı, adamın yüzü solgundu.” -Y. Atılgan.


aşırı

Hayvanları sulamak için yapılmış, yağmur suyu ile dolan orta büyüklükte havuz.


aşırı

Yaramaz, azgın (çocuk için).


aşırı Osm. ifrat

Aşırı abartı kertesine varmayan bir anlatış özelliği. İçsel söyleyişlerden başka yerlere pek yakışmaz.


Aşırı

Samsun ili, Asarcık ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Aşırı İng. Hyper

aşırı için benzer kelimeler


aşırı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
aşırı kelimesinin tersten yazılışı ırışa diziliminde gösterilir.