aşırı akım

aşırı akım

a. fiz. Aşırı gerilim.


aşırı akım için benzer kelimeler


aşırı akım, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
aşırı akım kelimesinin tersten yazılışı mıka ırışa diziliminde gösterilir.