aşırı ısınmış yapı

aşırı ısınmış yapı İng. overheated structure

Aşırı ısınmaya uğramış yapı.


aşırı ısınmış yapı için benzer kelimeler


aşırı ısınmış yapı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'ı', 's', 'ı', 'n', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'y', 'a', 'p', 'ı', şeklindedir.
aşırı ısınmış yapı kelimesinin tersten yazılışı ıpay şımnısı ırışa diziliminde gösterilir.