aşırı ısıtma

aşırı ısıtma İng. super heating

1. Bir sıvıyı kaynatmaksızın normal kaynama sıcaklığının üstüne ısıtma işlemi. 2. Suyu yüksek basınç altında ısıtarak su buharının sıcaklığını 100°C'nin üstüne çıkarma işlemi.


aşırı ısıtma İng. superheating

Bir sıvıyı normal kaynama sıcaklığının üzerine çıkarma işlemi.


aşırı ısıtma İng. superheating

(I) Erimiş metali, yarıdengeli olduğu erime sıcaklığının üstünde ısıtma.


aşırı ısıtma İng. superheating

(II) Kimi mağnezyum alaşımı dökümlerine uygulanan ve erime sıcaklığının üstündeki sıcaklıklarda birden ısıtılma temeline dayanan özel bir ısıl işlem.


aşırı ısıtma için benzer kelimeler


aşırı ısıtma, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'ı', 's', 'ı', 't', 'm', 'a', şeklindedir.
aşırı ısıtma kelimesinin tersten yazılışı amtısı ırışa diziliminde gösterilir.