dengeli ısıtma

dengeli ısıtma İng. equilibrium heating

Isıtılan parçanın yapısındaki dönüşümlerin, ısıtmanın her anında dengeli olmasını sağlayacak biçimde yapılan, yavaş ve denetimli ısıtma işlemi.


dengeli ısıtma için benzer kelimeler


dengeli ısıtma, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'i', ' ', 'ı', 's', 'ı', 't', 'm', 'a', şeklindedir.
dengeli ısıtma kelimesinin tersten yazılışı amtısı ilegned diziliminde gösterilir.