dengeli

dengeli

sf. 1. Dengesi olan, muvazeneli, stabil. 2. Kurallara uygun, sıkıntı yaratmayan: “Hiç kimse normal, sürekli ve dengeli bir basın rejimi yaşamış olduğunu iddia edemez.” -B. Felek. 3. mec. Tutum ve davranışlarında uyum olan (kimse), istikrarlı, kararlı, stabil: “Bir sanatçının bu oranda eksiksiz ve dengeli olması aklın alacağı şey değildir.” -C. Külebi.


dengeli Fr. isotonique
dengeli İng. stable

Denge durumunda olan.


Dengeli

Ardahan ili, Çayırbaşı bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


dengeli için benzer kelimeler


dengeli, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
dengeli kelimesinin tersten yazılışı ilegned diziliminde gösterilir.