dengeli dürüm

dengeli dürüm İng. balanced hull

Bir doğrusal uzayın bir A altkümesi için, A yi kapsayan en küçük dengeli altküme.


dengeli dürüm için benzer kelimeler


dengeli dürüm, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'i', ' ', 'd', 'ü', 'r', 'ü', 'm', şeklindedir.
dengeli dürüm kelimesinin tersten yazılışı mürüd ilegned diziliminde gösterilir.