dengeli dışbükey dürüm

dengeli dışbükey dürüm İng. balanced convex hull

Bir doğrusal uzayda bir A altkümesi için, A yi kapsayan en küçük dengeli dışbükey altküme.


dengeli dışbükey dürüm için benzer kelimeler


dengeli dışbükey dürüm, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'i', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 'b', 'ü', 'k', 'e', 'y', ' ', 'd', 'ü', 'r', 'ü', 'm', şeklindedir.
dengeli dışbükey dürüm kelimesinin tersten yazılışı mürüd yekübşıd ilegned diziliminde gösterilir.