denetimli ısıtma

denetimli ısıtma İng. controlled heating

Belli bir ısıtma hızına göre düzenlenmiş ısıtma işlemi.


denetimli ısıtma için benzer kelimeler


denetimli ısıtma, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'e', 't', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'ı', 's', 'ı', 't', 'm', 'a', şeklindedir.
denetimli ısıtma kelimesinin tersten yazılışı amtısı ilmitened diziliminde gösterilir.