aşırı kıllılık

aşırı kıllılık İng. hypertrichosis

Doğuştan veya sonradan, genel veya yerel, aşırı ve anormal derecede kıllanma. Maternal hipertermiyi izleyen devrelerde yeni doğan buzağı ve kuzularda, yaşlı atlardaki hipofiz tümörlerinde, sığırlarda kronik şap hastalığında veya bilinmeyen nedenlerden kaynaklanır, anormal kıllılık, hipertrişiyazis, hirsitizm, hipertrikozis, politriki.


aşırı kıllılık için benzer kelimeler


aşırı kıllılık, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'l', 'ı', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
aşırı kıllılık kelimesinin tersten yazılışı kılıllık ırışa diziliminde gösterilir.