aşırı özdeşleştiren kısıt

aşırı özdeşleştiren kısıt İng. overidentifying restriction

aşırı özdeşleştiren kısıt için benzer kelimeler


aşırı özdeşleştiren kısıt, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'ö', 'z', 'd', 'e', 'ş', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'e', 'n', ' ', 'k', 'ı', 's', 'ı', 't', şeklindedir.
aşırı özdeşleştiren kısıt kelimesinin tersten yazılışı tısık neritşelşedzö ırışa diziliminde gösterilir.