asli maaş

asli maaş

a. esk. Devlet dairelerinde çalışan memurlara verilen aylığın, yükselmeye temel olan her aşaması.


asli maaş için benzer kelimeler


asli maaş, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'l', 'i', ' ', 'm', 'a', 'a', 'ş', şeklindedir.
asli maaş kelimesinin tersten yazılışı şaam ilsa diziliminde gösterilir.