asper

asper İng. asper

anat. Pürtüklü, çıkıntılı.


asper için benzer kelimeler


asper, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'p', 'e', 'r', şeklindedir.
asper kelimesinin tersten yazılışı repsa diziliminde gösterilir.