at bakıcısı

at bakıcısı

a. Ata bakan, tımar eden kimse, seyis.


at bakıcısı İng. groom

Atlara bakan kişi.


at bakıcısı için benzer kelimeler


at bakıcısı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', ' ', 'b', 'a', 'k', 'ı', 'c', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
at bakıcısı kelimesinin tersten yazılışı ısıcıkab ta diziliminde gösterilir.