at kılı solucanı

at kılı solucanı İng. horsehair worm) 

Nematomorpha sınıfında bulunan helmint cinsi, kıl yılanları, Gordius.


at kılı solucanı için benzer kelimeler


at kılı solucanı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', 'c', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
at kılı solucanı kelimesinin tersten yazılışı ınaculos ılık ta diziliminde gösterilir.