atım yeri

atım yeri

Ok, kurşun menzili, okun veya kurşunun erişebileceği yer.


atım yeri için benzer kelimeler


atım yeri, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'ı', 'm', ' ', 'y', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
atım yeri kelimesinin tersten yazılışı irey mıta diziliminde gösterilir.