atlaz

atlaz

Atlas.


atlaz, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'l', 'a', 'z', şeklindedir.
atlaz kelimesinin tersten yazılışı zalta diziliminde gösterilir.