atmer

atmer

Çukurunun içine kurşun dökülerek ağırlaştırılmış, oyun oynanılan büyükçe aşık: Ne aşıkta alacağım var, ne atmere vereceğim var.


atmer, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
atmer kelimesinin tersten yazılışı remta diziliminde gösterilir.