atmosferik

atmosferik Fr. atmosphérique

sf. gök b. Atmosferle ilgili, cevvi.


atmosferik, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'm', 'o', 's', 'f', 'e', 'r', 'i', 'k', şeklindedir.
atmosferik kelimesinin tersten yazılışı kirefsomta diziliminde gösterilir.