attika kısaltması

attika kısaltması Fr. abrègement attique, Correstio attiea

Yunancada bazı uzun hecelerin kısa sayılması.


attika kısaltması için benzer kelimeler


attika kısaltması, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 't', 'i', 'k', 'a', ' ', 'k', 'ı', 's', 'a', 'l', 't', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
attika kısaltması kelimesinin tersten yazılışı ısamtlasık akitta diziliminde gösterilir.