Avogadro yasası

Avogadro yasası İng. Avogadro's law

Özdeş sıcaklık ve basınç koşullarında, eşit oylumdaki uçunların özdeş sayıda özdecik içerdiğini belirten yasa.


Avogadro yasası İng. Avogadro hypothesis

Eşit basınç ve sıcaklıkta eşit oylum kaplayan tüm gazlarda, eşit sayıda molekül bulunduğunu belirten yasa.


Avogadro yasası İng. Avogadro’s law

0 °C sıcaklık ve 1 atm basınçta herhangi bir gazın bir molü 22,4 L hacim kapladığını ifade eden yasa.


Avogadro yasası için benzer kelimeler


Avogadro yasası, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'v', 'o', 'g', 'a', 'd', 'r', 'o', ' ', 'y', 'a', 's', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Avogadro yasası kelimesinin tersten yazılışı ısasay ordagovA diziliminde gösterilir.