Avogadro sayısı

Avogadro sayısı

bk. Avogadro değişmezi.


Avogadro sayısı İng. Avogadro number

Bir öğenin bir atom -gramında bulunan atom sayısı ya da molekül yapılı bir özdeğin bir molekül-gramında (bir molünde) bulunan molekül sayısı. [Değeri: 6,0223 .1023 (atom-gram)-1 ya da (mol)"1.]


Avogadro sayısı İng. Avogadro’s number

:Bir moldeki melekül sayısı ve değeri yaklaşık 6,02 1023 olan bir sayı.


Avogadro sayısı İng. Avogadro's number

Bir maddenin mol olarak belirtilen atom ya da molekül sayısı (N). N = 6,024x10²³


Avogadro sayısı Fr. nombre d'Avogadro

(kimya)


Avogadro sayısı İng. Avogadro's number, mol

Herhangi bir bileşiğin bir molü içindeki moleküllerin sayısı 6,02x1023, mol.


Avogadro sayısı için benzer kelimeler


Avogadro sayısı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'v', 'o', 'g', 'a', 'd', 'r', 'o', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
Avogadro sayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyas ordagovA diziliminde gösterilir.