atom sayısı

atom sayısı

a. fiz. ve kim. Bir atom çekirdeğinin içerisinde bulunan protonların sayısı, atom numarası.


atom sayısı İng. atomic number

Bir atomda bulunan proton sayısı.


atom sayısı İng. atomic number

Bir öğenin Öğeler Dizgesindeki konumunu belirleyen ve atomunun çekirdeğinde kaç proton bulunduğunu gösteren sayı.


atom sayısı için benzer kelimeler


atom sayısı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'o', 'm', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
atom sayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyas mota diziliminde gösterilir.