avurt urmak

avurt urmak

Çene çalmak, sohbet etmek.


avurt urmak için benzer kelimeler


avurt urmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'v', 'u', 'r', 't', ' ', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
avurt urmak kelimesinin tersten yazılışı kamru truva diziliminde gösterilir.