aydın kılmak

aydın kılmak

bk. aydın eylemek.


aydın kılmak için benzer kelimeler


aydın kılmak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'd', 'ı', 'n', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
aydın kılmak kelimesinin tersten yazılışı kamlık nıdya diziliminde gösterilir.