aydınger

aydınger (Eidinger özel adından)

a. Parlak yüzeyli, saydam, mimarlıkta çizim için kullanılan özel bir kâğıt.


aydınger, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'd', 'ı', 'n', 'g', 'e', 'r', şeklindedir.
aydınger kelimesinin tersten yazılışı regnıdya diziliminde gösterilir.