aygıt görevlisi

aygıt görevlisi İng. Superintendant of the apparatus

Yarışma boyunca, elektrikli aygıtın bulunduğu masada oturup aygıtı denetleyen görevli.


aygıt görevlisi için benzer kelimeler


aygıt görevlisi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'g', 'ı', 't', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', 'v', 'l', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
aygıt görevlisi kelimesinin tersten yazılışı isilverög tıgya diziliminde gösterilir.