aykıra toykura

aykıra toykura

Eğribüğrü, gelişigüzel, düzensiz.


aykıra toykura, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'a', ' ', 't', 'o', 'y', 'k', 'u', 'r', 'a', şeklindedir.
aykıra toykura kelimesinin tersten yazılışı arukyot arıkya diziliminde gösterilir.